بخش ها

  عملیات

سرور مجازی

 • سرور VA

  60,000/ماهیانه
  سفارش دهید
  • هسته پردازنده / 1GHz

   کرنل اختصاصی / دارد

   رم اختصاصی / 1GB

   آی پی اختصاصی / 1 عدد

   محل دیتاسنتر / امریکا
 • سرور VB

  100,000/ماهیانه
  سفارش دهید
  • هسته پردازنده / 2GHz

   کرنل اختصاصی / دارد

   رم اختصاصی / 2GB

   آی پی اختصاصی / 1 عدد

   محل دیتاسنتر / امریکا
 • سرور VC

  150,000/ماهیانه
  سفارش دهید
  • هسته پردازنده / 4GHz

   کرنل اختصاصی / دارد

   رم اختصاصی / 3GB

   آی پی اختصاصی / 1 عدد

   محل دیتاسنتر / امریکا