شرایط و قوانین استفاده از سرویسها

1- ارائه سرویس ها فقط برای ایجاد امنیت و رفع تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسلامی ایران می باشد. 2- چنانچه هر یک از کاربران از سرویس ها سوء استفاده نمایند و به تعهد خود پایبند نباشد: الف: تخلف ...

سرورهای VPN

سرورهای VPN

محل سرور آدرس سرور
آمریکاآمریکا us.tuadd.com
انگلیسانگلیس uk.tuadd.com
هلندهلند nl.tuadd.com
کاناداکانادا ca.tuadd.com
فرانسهفرانسه fr.tuadd.com
آلمانآلمان de.tuadd.com
رومانیجمهوری چک cz.tuadd.com

نکته: هنگام اتصال به آدرس هر یک از کشور ها، شما به صورت اتوماتیک به سروری در آن کشور وصل می شوید که کمترین تعداد یوزر آنلاین را دارد.

سرورهای Kerio


سرورهای Kerio

 
محل سرور آدرس سرور
آمریکاآمریکا us.koadd2.com
انگلیسانگلیس uk.koadd2.com
هلندهلند nl.koadd2.com
کاناداکانادا ca.koadd2.com
فرانسهفرانسه fr.koadd2.com
آلمانآلمان de.koadd2.com
رومانیجمهوری چک cz.koadd2.com

نکته: هنگام اتصال به آدرس هر یک از کشور ها، شما به صورت اتوماتیک به سروری در آن کشور وصل می شوید که کمترین تعداد یوزر آنلاین را دارد.