1- ارائه سرویس ها فقط برای ایجاد امنیت و رفع تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسلامی ایران می باشد.

2- چنانچه هر یک از کاربران از سرویس ها سوء استفاده نمایند و به تعهد خود پایبند نباشد: الف: تخلف صورت گرفته بر عهده ی خود کاربر بوده و شبکه فناوری اطلاعات هیچ گونه مسئولیتی را در قبال متخلفین نمی پذیرید. ب: در صورت مشاهده ی تخلف اکانت کاربر از سیستم حذف می گردد.

3- روز شمار اکانت ها با اولین لاگین آغاز میشود ولی اگر بیشتر از 3 ماه اولین لاگین را انجام ندهید، اکانت شما به صورت اتوماتیک از سیستم حذف خواهد شد و کاربر حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.

4- استفاده از سرویس عبور از تحریم برای عبور از فیلترینگ ایران غیر قانونی بوده و جنبه شرعی نیز دارد . لذا فقط برای عبور از تحریم های اینترنتی علیه کشور عزیزمان استفاده گردد. در غیر اینصورت هیچ مسئولیتی برای استفاده غیر مجاز از آن به عهده شبکه فناوری اطلاعات نمی باشد.

 

با تشکر از حسن انتخاب شما مدیریت شبکه فناوری اطلاعات

 

« بازگشت